Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-835/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Postopek prodaje delnic družbe s strani konzorcija delničarjev

Skladno z določili 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze d.d. uprava družbe Alpetour – Potovalna agencija, d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, objavlja naslednje obvestilo:

Uprava družbe Alpetour – Potovalna agencija, d.d. je dne 13. 10. 2014 popoldan prejela obvestilo delničarjev Banka Celje d.d., Modra linija holding d.d. in ALPEN Invest d.o.o. (za račun Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – jugovzhodna Evropa), da nadaljujejo prodajni postopek prodaje delnic družbe z resnim strateškim ponudnikom. Nadalje so delničarji izrazili zahtevo, da družba vzpostavi virtualno podatkovno sobo in omogoči izvedbo skrbnega pregleda poslovanja.

Uprava družbe bo, v okviru zakonskih omejitev, omogočila izvedbo skrbnega pregleda poslovanja.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.alpetour.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava družbe
Datum: 14.10.2014