Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-110/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Sklic na dokument: Revidirano in konsolidirano letno poročilo za leto 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe po pozivu Ljubljanske borze d.d. objavlja popravljeno Revidirano in konsolidirano letno poročilo za leto 2013.

Razlog za objavo popravljene verzije je v tem, da je iz vsebine Izjave o upravljanju izločena in nato  kot posebna točka 5.1.1 dodana Izjava o skladnosti z določbami kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Celotno besedilo popravljenega letnega poročila je v priponki.

To obvestilo in popravljeno letno poročilo bo od 16.10.2014 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh www.alpetour.si

Uprava družbe
Datum: 16.10.2014