Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-67/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 17. 10. 2014 do vključno 23. 10. 2014 na Ljubljanski borzi odkupila 6.741 lastnih delnic v skupni vrednosti 414.068 EUR. Posredniki  pri nakupih so bili Perspektiva d. d., Ilirika borzno posredniška hiša d. d. in NLB d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 80.853, kar je predstavljalo 0,247 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 87.594, kar predstavlja 0,267 % vseh izdanih delnic.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 27. 10. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 27.10.2014