Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-86/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – september 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – september 2014.

Nadzorni svet se je na seji dne 21.11.2014 seznanil s poslovnimi rezultati Skupine Luka Koper v prvih devetih mesecih letošnjega leta. V tem obdobju je ladijski pretovor dosegel 13,9 milijona ton in je tri odstotke višji od lanskega oziroma en odstotek višji od načrtovanega.

Poslovni prihodki Skupine Luka Koper so dosegli 119,4 milijona evrov,  kar je 11 odstotkov več od lanskih in 7 odstotkov več v primerjavi z načrtovanim.V prvih devetih mesecih so poslovni odhodki Skupine dosegli 96,1 milijona evrov in so za 1,2 milijona evrov oziroma za en odstotek presegli poslovne odhodke obdobja januar - september 2013.Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 26,3 milijona evrov in je bil višji od doseženega v primerljivem obdobju lani za 82 odstotkov. EBITDA pa se je povečal za 31 odstotkov na 46,8 milijona evrov. Čisti poslovni izid je dosegel 21,8 milijona evrov in je za 9,5 milijona evrov oziroma za 77 odstotkov višji od doseženega v lanskem tromesečju.

Dragomir Matić, predsednik uprave je ob tem povedal: »Z doseženimi rezultati  smo zadovoljni, saj smo uspeli izboljšati vse ključne indikatorje poslovanja. Ob hkratnem povečanju poslovnih prihodkov, predvsem na račun kontejnerjev, smo uspeli obvladovati poslovne odhodke. Intenzivno nadaljujemo tudi z naložbenimi aktivnostmi, predvsem v infrastrukturo in opremo, saj sta bila v tretjem četrtletju uspešno zaključena projekta poglabljanja morskega dna ob kontejnerski obali in dodatnih skladiščnih površin na tem terminalu. Dobri poslovni rezultati so plod prizadevnosti vseh zaposlenih v skupini, za kar se jim v imenu uprave družbe iskreno zahvaljujem.«

 

Uprava družbe
Datum: 21.11.2014