Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-15/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 5. 1. 2015 do vključno 8. 1. 2015 na Ljubljanski borzi odkupila 9.551 lastnih delnic v skupni vrednosti 573.005 EUR. Posredniki  pri nakupih so bili Perspektiva d. d., Ilirika borzno posredniška hiša d. d. in NLB d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 173.279, kar je predstavljalo 0,528 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 182.830, kar predstavlja 0,558 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 9. 1. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 09.01.2015