Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-27/15

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Notranja informacija

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Mlinotestu d.d. je bila dne 13.1.2015 vročena sodba Višjega sodišča v Kopru s katero je sodišče zavrnilo pritožbo in potrdilo prvostopenjsko sodbo glede odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe objekta, ki so jo od Mlinotesta terjali denacionalizacijski upravičenci in se nanaša na nekdanji gostinski lokal Adria v Vipavi. Na podlagi predmetne sodbe mora Mlinotest plačati denacionalizacijskim upravičencem skupaj 638.189,86 EUR z zamudnimi obrestmi od 27.11.2009 dalje, kar je na dan 31.12.2014 znašalo 924.036,86 EUR.

Mlinotest bo zoper navedeno sodbo vložil revizijo pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in do konca uporabil vsa pravna sredstva, saj gre po oceni uprave in pravnih zastopnikov družbe za izrazito krivično sodno odločitev. Družba Mlinotest d.d. je sicer že oblikovala rezervacije za plačilo te odškodnine, vendar samo v višini prisojene glavnice. Izplačilo dosojene odškodnine bo vsled tega za višino, ki presega oblikovane rezervacije negativno vplivalo tudi na poslovni izid Mlinotesta d.d. v letu 2014.

 

Objava bo od 15. 01. 2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 14.01.2015