Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-45/15

LUKA KOPER, d.d., Koper

Socialni partnerji dosegli dogovor glede dodatka na plačo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil in meril Podjetniške kolektivne pogodbe ter izkazov poslovnega izida so uprava družbe Luka Koper, d.d. in oba reprezentativna sindikata ugotovili, da je družba v letih 2013 in 2014 izkazala pozitivno rast dodane vrednosti na zaposlenega in čisti dobiček. Na tej osnovi so socialni partnerji podpisali dogovor, po katerem vsem zaposlenim v družbi pripada dodatek na plačo. Ocena poslovanja družbe za leto 2014 in poslovni načrt družbe za leto 2015, ki ju je družba objavila 9. januarja 2015 v večji meri že upoštevata omenjen dogovor.  

Informacija bo od 20.1.2015 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 20.01.2015