Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-50/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Imenovanje predsednika uprave za naslednji mandat

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) zainteresirano javnost obvešča, da se članom uprave Krke 31. decembra 2015 izteče šestletni mandat. Za pravočasno izvedbo postopkov za imenovanje nove uprave je nadzorni svet družbe na včerajšnji seji imenoval sedanjega predsednika uprave, Jožeta Colariča, za predsednika uprave tudi za naslednji šestletni mandat, ki se prične 1. januarja 2016. Hkrati ga je zadolžil, da kot predsednik uprave in generalni direktor nadzornemu svetu pripravi predlog za imenovanje članov uprave v skladu s statutom družbe najkasneje do konca meseca novembra 2015.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 1. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.01.2015