Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-4/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja:

Član nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto, Franc Šašek, nas je obvestil, da je dne 26. 1. 2015 pridobil 260 delnic družbe z oznako KRKG.

Pred pridobitvijo delnic je bil Franc Šašek lastnik 540 delnic z oznako KRKG, kar je predstavljalo 0,002 % kapitala družbe.

Po pridobitvi delnic je Franc Šašek lastnik 800 delnic z oznako KRKG, kar predstavlja 0,002 % kapitala družbe.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 28. 1. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 28.01.2015