Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-67/15

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Notranja informacija

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Mlinotest d.d. je na podlagi Sodbe Višjega sodišča v Kopru, ki jo je prejel 13.1.2015, s katero je postala pravnomočna Sodba Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 11.6.2014 dne 28.1.2015 upravičencem iz denacionalizacijskega postopka za nacionalizirani objekt – bivši Hotel Adria v Vipavi, plačal odškodnino oziroma uporabnino, katere temelj je po odločitvi sodišča določba drugega odstavka 72. člena Zakona o denacionalizaciji. Skladno s predmetno sodbo je celoten znesek, ki po obrazložitvi sodbe predstavlja »odškodovanje« oz. nadomestilo tistih koristi, ki bi jih upravičenci imeli, če bi nepremičnino sami imeli oziroma upravljali od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji leta 1991 do pravnomočnosti denacionalizacijske odločbe (v konkretnem primeru je ta postala pravnomočna 30.11.2007), skupaj 638.189,86 EUR z zamudnimi obrestmi od 27.11.2009 dalje. Mlinotest d.d. si je, upoštevaje veljaven Zakon o dohodnini, pojasnila DURSa za tovrstne primere ter pridobljeno sodno prakso, ob izplačilu posameznim upravičencem zadržal 25% od priznane glavnice, saj je na podlagi 59. člena Zakona o davčnem postopku kot plačnik davka dolžan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj, kar bo  Mlinotest poravnal takoj, ko mu bodo upravičenci sporočili potrebne podatke in davčne številke k čemer jih je mlinotestov pooblaščenec že pozval.

 

Na podlagi ocene sodnega cenilca, ki ga je Mlinotest angažiral že v preteklih letih, so bile že pred časom oblikovane rezervacije v ta namen približno v višini 220.000 EUR. Celotno preostalo breme plačila na podlagi zgoraj citiranih sodb, ki so po oceni Mlinotesta povsem krivične in v nasprotju z vsakršno logiko, bo tako za dobrih 700.000 EUR poslabšalo rezultat poslovanja družbe v letu 2014. Glede na sedaj ocenjene in še nerevidirane ter nekonsolidirane rezultate poslovanja v letu 2014 bo Mlinotest d.d. sicer leto končal s približno 650.000 EUR čistega dobička. Prvi podatki kažejo, da so se v letu 2014 Mlinotestu d.d. poslovni prihodki zmanjšali napram letu 2013 za 1,1 % in znašajo 46,3 mio EUR, izvoz pa je večji za 6 % in znaša 3,2 mio EUR. Družba je z vrsto ukrepov optimizirala stroške na vseh področjih in bi v primeru pravičneje dosojene odškodnine denacionaliziranim upravičencem dosegla planirane cilje za leto 2014. Podatki o poslovanju v letu 2014 so nerevidirani in nekonsolidirani, javnost pa bomo še naprej obveščali  o vseh pomembnejših dogodkih v družbi ter tudi z rednim poročanjem v skladu z objavljenim koledarjem objav.

 

Objava bo od 31.01.2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 30.01.2015