Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-78/15

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije prejel odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je 4. 2. 2015 s strani Javne agencije za varstvo konkurence (AVK) prejel odločbo in sklep v zvezi z ugotavljanjem zlorabe prevladujočega položaja na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom v RS in na medoperaterskem trgu dostopa do fizične omrežne infrastrukture v RS.

AVK je z Odločbo št. 306-23/2013-151 z dne 2. 2. 2015 ugotovila, da je Telekom Slovenije, d.d., z enotno kompleksno poslovno prakso v časovnem obdobju od 1. 1. 2005 do vsaj 14. 3. 2014 zlorabljal prevladujoči položaj:

  • na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom v RS s tem, da je v obdobju od 1. 1. 2005 do 24. 10. 2005 alternativnim operaterjem zavračal dostop do DSLAMov in da od 1. 7. 2005 do 22. 9. 2008 alternativnim operaterjem ni omogočil storitve »naked xDSL« ter
  • na medoperaterskem trgu dostopa do fizične omrežne infrastrukture v RS s tem, da ni enako obravnaval sebe in alternativnih operaterjev kar se tiče pogojev za vzpostavitev kolokacij (informacije o razpoložljivosti infrastrukture), da je zavračal dostop do optike tudi tam, kjer ni bilo bakra, ter da na razvezanih zankah ni dovolil prodaje svojih storitev širokopasovnega dostopa z bitnim tokom tretjim operaterjem.

S tem je Telekom Slovenije, d.d., omejeval konkurenco na ozemlju RS in tako na znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami EU. S tem je Telekom Slovenije, d.d., kršil 9. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije.

AVK je s predmetno odločbo tudi odločil, da mora Telekom Slovenije, d.d., če še ni, prenehati s kršitvijo v treh mesecih od prejema zadevne odločbe. Prav tako se mora vzdržati dejanj ali ravnanj opisanih v tej odločbi in sprejemanja odločitev ali ravnanj, ki bi imela enak učinek.

V preostalem delu v zvezi z ugotavljanjem zlorabe prevladujočega položaja Telekoma Slovenije, d.d., je AVK s Sklepom št. 306-23/2013-151 z dne 2. 2. 2015 postopek ustavila.

Telekom Slovenije, d.d., bo odločbo Javne agencije za varstvo konkurence preučil ter se na podlagi tega odločil glede nadaljnjih ukrepov.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 04.02.2015