Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-145/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Izjava Mercatorja na članek objavljen v časniku Finance

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Poslovni sistem Mercator, d.d., na podlagi članka z naslovom »Mercator namerava spet krepiti prodajo na debelo«, objavljenega dne 4.3.2015 v časniku Finance, posreduje informacijo, da je dne 11.2.2015 z družbo Era Good, d.o.o., iz Velenja, Prešernova cesta 10, sklenil Pogodbo št. 1/2015 v notarski obliki v zvezi z nakupom/prenosom dela dejavnosti navedene družbe na družbo Poslovni sistem Mercator, d.d. Navedena pogodba je bila sklenjena pod odložnim pogojem in bo pričela veljati ter učinkovati z dnem, ko bo družba Poslovni sistem Mercator, d.d., pridobila odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence, da ta ne nasprotuje koncentraciji iz te pogodbe ter iz katere je jasno in nedvoumno razvidno, da sme Poslovni sistem Mercator, d.d., realizirati predmetno pogodbo brez kakršnihkoli omejitev ali pogojev.

 

Obvestilo bo od 4.3.2015 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 04.03.2015