Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-18/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Dne 30. 3. 2015 je Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) prejela obvestilo družbe Allianz SE, Koeniginstrasse 28, 80802 Muenchen, Nemčija, kot končnega lastnika družbe Allianz ZB d.o.o., Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju Allianz ZB), da je 26. 3. 2015 Allianz ZB pridobil 29.094 delnic Krke in ima po pridobitvi v lasti 1.556.887 delnic Krke, kar predstavlja 4,75 % vseh izdanih delnic.

Po izvedeni transakciji se je skupni delež Allianza ZB z ostalimi družbami, ki jih obvladuje družba Allianz SE (to je Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt, Nemčija in Allianz Hungaria Biztosito Zrt., Budimpešta, Madžarska) v Krki povečal s 4,99 % na 5,08 %.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 3. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.03.2015