Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-248/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Izjava za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Pogodba o nakupu / prenosu dela dejavnosti družbe Era Good, d.o.o., na družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je bila sklenjena dne 11.2.2015, je pričela veljati dne 31.3.2015, saj so bili s tem dnem izpolnjeni vsi odložni pogoji.

S prevzemom dela dejavnosti družbe Era Good, d.o.o., bo družba Poslovni sistem Mercator, d.d., izboljšala obseg in raznovrstnost ponudbe na trgu prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo na debelo, hkrati pa bo prevzem pozitivno vplival tudi na povečanje poslovne učinkovitosti in izboljšanje konkurenčnosti Mercatorjeve veleprodajne dejavnosti v Sloveniji.

Obvestilo bo od 1.4.2015 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 01.04.2015