Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-22/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja letno poročilo za leto 2014.
 
Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 4. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.04.2015