Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-264/15

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

SPOROČILO ZA JAVNOST

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., KOPER objavlja naslednje sporočilo:

Konzorcij prodajalcev 59,21% deleža družbe Alpetour Potovalna agencija d.d. (v nadaljevanju: Alpetour), ki ga sestavljajo družbe Modra linija holding d.d., Banka Celje d. d. in Alpen Invest d.d., v imenu in za račun Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa (v nadaljevanju: Konzorcij), obvešča javnost, da je od oktobra 2013 dalje vodil postopek prodaje večinskega deleža družbe Alpetour. Konzorcij je na osnovi nezavezujoče ponudbe potencialnega kupca, skupine Deutsche Bahn Group, le-tej omogočil skrbni pregled družbe Alpetour. Po opravljenem skrbnem pregledu ter naknadnih pogajanjih, je Konzorcij dne 7. 4. 2015, z družbo Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. (v nadaljevanju: DB Arriva) podpisal Predhodni dogovor, t.i. »Transaction Agrerement«, s katerim se zagotavlja potencialna prevzemna ponudba s strani družbe DB Arriva za delnice družbe Alpetour. V skladu s podpisanim Predhodnim dogovorom, lahko pride do prostovoljne prevzemne ponudbe s strani DB Arriva po ceni 55,00 EUR za delnico, ob pogoju, da bodo izpolnjeni dogovorjeni odložni pogoji, med katerimi sta ključna odobritev koncentracije za združitev s strani pristojnih agencij za varstvo konkurence in pridobitev soglasja nemškega Zveznega ministrstva za promet. V skladu s Predhodnim dogovorom lahko DB Arriva določi prag uspešnosti prevzemne ponudbe in si hkrati pridržuje pravico, da zniža ali prekliče prag uspešnosti ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih.

Modra linija holding d.d. bo o nadaljnjih aktivnostih povezanih s prodajo svoje naložbe javnost obveščala na primeren način.

Informacija bo objavljena na spletni strani Modre linije holding, d.d., http://www.ml-holding.si/, od 8. 4.2015 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 08.04.2015