Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
DOC-19/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

 

Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., temelji na zakonskih določilih, dobri poslovni praksi ter na načelih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17.12.2005, s spremembami in dopolnitvami z dne 5.2.2007, prenovljen in sprejet dne 8.12.2009) – v nadaljevanju: Kodeks, je v slovenskem in angleškem jeziku dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze na povezavi www.ljse.si. Kodeks je družba sklenila uporabljati prostovoljno.

Uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., s sedežem na Dunajski cesti 107 v Ljubljani, podajata izjavo o skladnosti s Kodeksom, ki je tudi del Letnega poročila za leto 2014 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Skladnost z določili Kodeksa

Uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sta ponovno preverila skladnost korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in v Skupini Mercator s Kodeksom ter pripravila novo izjavo, ki odraža sliko korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupini Mercator.

Ugotovljeno je bilo, da je korporacijsko upravljanje v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupini Mercator skladno z določili Kodeksa, s posameznimi odstopanji, ki so pojasnjena v nadaljevanju.

 

Razmerje med družbo in delničarji

Priporočilo 4.2: Glede na to, da večji delničarji sami komunicirajo svoje namene glede naložb v delnice, družba ni posebej pozvala delničarjev na način, da bi večje delničarje spodbudila, da le-ti javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi. 

Priporočilo 5.2: Družba je javno na svoji uradni spletni strani objavila podatke o tem, kdo zbira pooblastila za glasovanje na posamezni skupščini, prav tako je bil o tem obveščen vsak delničar posebej, ni pa na uradni spletni strani družbe javno objavila podatka o stroških organiziranega zbiranja pooblastil za glasovanje na posamezni skupščini.

 

Nadzorni svet

Priporočilo 7.1: Nekateri člani nadzornega sveta nimajo listin, s katerimi se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, vendar so zaradi svoje strokovne usposobljenosti oziroma izkušenj primerni za člana nadzornega sveta.

Priporočilo 8: Vsi člani nadzornega sveta so podpisali posebno izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti. Podpisanih izjav družba ni objavila na uradni spletni strani družbe, ampak so deponirane na sedežu družbe.

 

 

Družba Mercator bo priporočilom Kodeksa sledila tudi v prihodnje. Prizadevala si bo v čim večji meri spoštovati njegova neobvezujoča priporočila in skladno s tem izpopolnjevati svoj sistem upravljanja.

 

 

Obvestilo bo od 21.4.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 21.04.2015