Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-343/15

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Seja nadzornega sveta družbe Mlinotest d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet Mlinotesta d.d. se je na 101. seji dne 23.04.2015 seznanil s poslovanjem v prvih dveh mesecih letošnjega leta in s tekočim poslovanjem. S sprejemom Poročila o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2014 je bilo potrjeno letno poročilo družbe Mlinotest d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest. Nadzorni svet je tudi potrdil predlagane sklepe uprave v zvezi s sklicem skupščine družbe in sprejel sklep o predlogu za imenovanje revizorja za leto 2015.

 

 

Objava bo od 25. 04. 2014 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 24.04.2015