Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-67/15

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Družba MODRA LINIJA HOLDING d.d. objavlja revidirano letno poročilo družbe in skupine za leto 2014


Letno poročilo vsebuje revizorjevo poročilo.

Nadzorni svet letnega poročila še ni obravnaval in ga bo obravnaval na naslednji seji.

 


Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 28.04.2015