Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AIU-6/15

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

LETNI DOKUMENT

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednjo notranjo informacijo:

Letni dokument 2014.

Družba MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., Koper, je za kraj svojih javnih objav izbrala SEOnet in svojo spletno stran. Družba objavlja Letni dokument 2014, kjer so zbrane vse informacije, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih dvanajstih mesecih. Vse objave so dosegljive na spletnih straneh SEOnet, www.seonet.ljse.si in na spletni strani izdajatelja, www.ml-holding.si. Od 1.4.2010 je naslednji dan po objavi na seonetu informacija na voljo tudi na spletni strani info hrambe www.oam.si. Družba ni javno objavila informacij v drugih državah.

Vse objave so v slovenskem jeziku.


Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 28.04.2015
Pripeti dokumenti:  Letni dokument