Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-37/15

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, objavlja informacije iz obvestil o spremembi pomembnih deležev, ki jih je prejela:

- dne 13.05.2015 od družbe MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina,

- dne 13.05.2015 od OBČINE AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina ter

- dne 13.05.2015 od družbe VIPA NEPREMIČNINE d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

 

Družba MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina je družbo MLINOTEST d.d. obvestila, da je dne 12.05.2015 kupila 795.421 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d..

V obvestilu je družba MLINO d.o.o. navedla, da pred nakupom ni bila imetnik delnic z oznako MAJG in ni imela glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d., po nakupu pa je imetnik 795.421 delnic z oznako MAJG; njen delež glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d. po nakupu znaša 23,11 %.

 

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina je družbo MLINOTEST d.d. obvestila, da je dne 12.05.2015 kupila 213.302 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d..

V obvestilu je OBČINA AJDOVŠČINA navedla, da je bila pred nakupom imetnik 396 delnic z oznako MAJG, njen skupni delež glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d. pa je pred nakupom znašal 0,01 %; po nakupu je imetnik 213.698 delnic z oznako MAJG in po njenih navedbah njen skupni delež glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d. po nakupu znaša 6,2 %.

 

Družba VIPA NEPREMIČNINE d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina je družbo MLINOTEST d.d. obvestila, da je bila pred prodajo imetnik 1.008.723 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d., njen skupni delež glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d. pa je pred prodajo znašal 29,31%.

V obvestilu je družba VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. navedla, da je najprej prodala 213.302 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d.; po prodaji je bila imetnik 795.421 delnic z oznako MAJG, njen skupni delež glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d. pa je znašal 23,11%. Nato je družba VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. prodala še 795.421 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d.. Po tej prodaji družba VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. nima več delnic z oznako MAJG in nima več glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d..

 

Objava bo od 14. 05. 2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

 

 

Uprava družbe
Datum: 13.05.2015