Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-57/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 22. redne skupščine delničarjev

       Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, sklepa uprave družbe z dne 20.4.2015 ter sklepa nadzornega sveta z dne 21.4.2015, uprava sklicuje

 

22. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 18.6.2015 ob 13.00 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

 

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja gradivo za skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

Sestavni del gradiva za 22. redno skupščino je tudi Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2014, ki ga je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavila dne 21.4.2015 na SEOnetu, pod rubriko Letno poročilo.

  

Obvestilo bo od 15.5.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si

       

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 15.05.2015