Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-72/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča, da je pričela z organiziranim zbiranjem pooblastil delničarjev za glasovanje na 20. redni skupščini delničarjev, ki bo 18. 6. 2015.

Pooblaščenci za zbiranje pooblastil so:

  1. Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke
  2. Zvezdana Bajc, članica uprave Krke
  3. dr. Aleš Rotar, član uprave Krke
  4. Majda Krašovec, upokojenka
  5. Marjeta Potrč, upokojenka

Pooblastila delničarji prejmejo po pošti. V prilogi sta obrazec pooblastila in navodila za izpolnjevanje.

Izpolnjeno pooblastilo je potrebno poslati po pošti na naslov Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, in sicer najkasneje do 14. 6. 2015.Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 20. 5. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.05.2015