Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-424/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Odločitev višjega sodišča v zadevi esomeprazol v Veliki Britaniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča zainteresirano javnost, da je Višje sodišče v Londonu zavrnilo pritožbo družb AstraZeneca AB, Švedska in AstraZeneca UK Limited (v nadaljevanju AstraZeneca), ki sta zahtevali razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje, ki je zaradi neupravičene začasne prepovedi prodaje Krkinega zdravila esomeprazole v Veliki Britaniji od sredine leta 2010 do sredine leta 2011 zaradi domnevne kršitve patenta AstraZenece EP 1 020 461 Krki prisodila odškodnino in sodne stroške, v skupni višini nekaj manj kot 21 milijonov EUR.

AstraZeneca lahko zoper odločbo vloži zahtevo za revizijo na Vrhovno sodišče. Krka je za navedeni znesek oblikovala rezervacije, ki jih bo odpravila, ko bo zadeva končana in bodo izčrpana vsa pravna sredstva.

Krka je obvestilo o sporu glede esomeprazola v Veliki Britaniji objavila 7. 4. 2014.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 5. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj pet let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.05.2015