Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-435/15

LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop člana uprave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednjo informacijo:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na seji dne 22.5.2015 obravnaval in sprejel odstopno izjavo člana uprave za področje financ in računovodstva Tineta Svoljšaka. Gospod Svoljšak bo funkcijo opravljal do 30.6.2015.

Informacija bo od 22.5.2015 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 22.05.2015