Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-437/15

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil projekte za povečanje kapacitet pretovora avtomobilov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednjo informacijo:

Nadzorni svet družbe Luka Koper d.d. je na svoji seji dne 22.5.2015 obravnaval Elaborat upravičenosti naložbe v izgradnjo novega RO-RO priveza v bazenu III in ostalih povezanih naložb ter podal soglasje k začetku postopkov za realizacijo projektov. Nove zmogljivosti bodo služile predvsem pretovoru avtomobilov. Naložba vključuje novo privezno mesto za car-carrier ladje ob robu tretjega bazena, ureditev skladiščnih površin in  voznih poti, izgradnjo dodatne skupine železniških tirov, cestno navezavo na novi vhod in kamionski terminal in ureditev zalednih kaset za skladiščenje v zaledju ter na čelu drugega pomola. Skupna vrednost naložb, ki bodo potekale fazno, znaša 25,2 milijona evrov.

Informacija bo od 22.5.2015 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 22.05.2015