Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NI-5/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Uspešna izdaja komercialnih zapisov družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. v nominalni vrednosti 20 milijonov EUR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., obvešča javnost, da je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek izdaje komercialnih zapisov, za katere je zanimanje kar za 60 odstotkov preseglo končno oziroma tudi ciljno vrednost izdaje, tj. 20 milijonov EUR. Gre za dvanajstmesečne komercialne zapise z 2,35-odstotno letno obrestno mero. Velik interes institucionalnih in zasebnih vlagateljev, ki je občutno presegel ciljno vrednost, nazorno kaže na zaupanje v konkurenčnost poslovanja in uspešno nadaljevanje uresničevanja strategije Skupine Mercator po uspešnem poslovnem in finančnem prestrukturiranju Skupine Mercator v letu 2014.

Namen izdaje komercialnih zapisov je uravnavanje likvidnosti, financiranje obratnega kapitala in razpršitev virov financiranja.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje komercialnih zapisov je izvajala NLB, d.d. Nematerializirani komercialni zapisi so vpisani v centralni register pri Centralni klirinško depotni družbi KDD, d.d., z oznako MEL08 in ISIN SI0032501288. Komercialni zapisi bodo uvrščeni na organizirani trg Ljubljanske borze.

 

 

Obvestilo bo od 12.6.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 12.06.2015