Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-134/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe sklicuje 21. sejo skupščine delničarjev družbe.

Sklic 21. skupščine, obrazložitev predlaganih sklepov, predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta in pravice delničarjev so v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 6. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.06.2015