Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-541/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. na organizirani trg

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Poslovni sistem Mercator, d.d., je 12.6.2015 izdal 12 mesečne komercialne zapise z v skupni vrednosti 20 milijonov EUR po 2,35 % obrestni meri. Komercialni zapisi so bili izdani v centralnem registru KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi z oznako MEL08 in so prosto prenosljivi.

Poslovni sistem Mercator, d.d., je na Ljubljansko borzo posredoval zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze in na podlagi odločitve Ljubljanske borze se bo trgovanje pričelo predvidoma 24.6.2015.

Komercialni zapisi so bili izdani za uravnavanje ročnosti sredstev in obveznosti do virov sredstev izdajatelja.

Poslovni sistem Mercator, d.d., ima za strokovno svetovanje v zvezi z izdajo novih komercialnih zapisov družbe preko plavajočega računa v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD in uvrstitvijo novih komercialnih zapisov družbe na organizirani trg Ljubljanske borze sklenjeno pogodbo z družbo NLB, d.d.

 

K tej javni objavi je priložen Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov MEL08 v trgovanje na organiziranem trgu.

 

 

Obvestilo bo od 23.6.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 23.06.2015