Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-151/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava čistopisa sklica 21. skupščine delničarjev in prejeta nasprotna predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja čistopis sklica 21. seje skupščine delničarjev družbe in prejeta nasprotna predloga k predlaganim sklepom uprave in nadzornega sveta - z mnenjem uprave. 

Čistopis sklica 21. skupščine, obrazložitev predlaganih sklepov, predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta, pravice delničarjev in nasprotna predloga so v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 6. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.06.2015