Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-43/15

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Umik lasnih delnic

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Modra linija holding d.d., objavlja naslednje obvestilo:

 

Modra linija holding, finančna družba, d.d., Pristaniška 12, Koper, je dne 10.7.2016 od Okrožnega sodišča v Kopru prejela sklep, izdan tega dne, o vpisu sprememb v sodni register:

  

Na podlagi vpisanega sklepa se:

  • Osnovni kapital družbe zniža iz 13.353.079,62 EUR  na 12.207.515,46 EUR za znesek 1.145.564,16 EUR.
  • Število delnic družbe pod oznako MLHR se zniža iz 3.199.932 na 2.925.409 izvede se umik  za 274.523 delnic.
  • Število lastnih delnic se iz 274.523 zniža na 0 delnic.

  

To obvestilo bo objavljeno na SEO_NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava družbe
Datum: 10.07.2015