Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-676/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Zaključek spora glede esomeprazola v Veliki Britaniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča zainteresirano javnost, da družbi AstraZeneca AB, Švedska in AstraZeneca UK Limited nista vložili zahteve za revizijo na angleško Vrhovno sodišče zoper odločbo Višjega sodišča v Londonu, s katero je sodišče Krki prisodilo odškodnino in sodne stroške v višini nekaj manj kot 21 milijonov EUR zaradi neupravičene začasne prepovedi prodaje Krkinega zdravila esomeprazol v Veliki Britaniji od sredine leta 2010 do sredine leta 2011 zaradi domnevne kršitve patenta EP 1 020 461.                                             

Ker so v sporu izčrpana vsa pravna sredstva, bo Krka sprostila rezervacije v višini 20 milijonov EUR, ki jih je oblikovala za zadevo esomeprazol, kar bo pripoznano v računovodskih izkazih za leto 2015.

Krka je obvestili o sporu glede esomeprazola v Veliki Britaniji objavila 7. 4. 2014 in 22. 5. 2015.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 26. 8. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj pet let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 26.08.2015