Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-28/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 112. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja polletno poročilo za leto 2015.
Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe ( www.krka.si ) od 26. 8. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 26.08.2015