Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-45/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 27. 8. 2015 do vključno 28. 8. 2015 na Ljubljanski borzi odkupila 3.870 lastnih delnic v skupni vrednosti 239.682 EUR. Posrednika pri nakupih sta bil Perspektiva d. d. in Ilirika borzno posredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 230.371, kar je predstavljalo 0,702 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 234.241, kar predstavlja 0,714 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 8. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.08.2015