Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-61/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 12. 10. 2015 do vključno 16. 10. 2015 na Ljubljanski borzi odkupila 6.055 lastnih delnic v skupni vrednosti 368.495 EUR. Posredniki pri nakupih so bili Perspektiva d. d., Ilirika borzno posredniška hiša d. d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 276.675, kar je predstavljalo 0,844 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 282.730, kar predstavlja 0,862 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 10. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.10.2015