Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-872/15

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Modra linija holding, d.d., Koper objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je  20.11.2015 sestal na svoji 44. redni seji in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  

  1. Seznanil se je z informacijo o poslovanju v prvih devetih mesecih tekočega leta in oceno poslovanja do konca leta 2015.
  2. Seznanil se je z informacijo o aktivnostih uprave pri pomembnih naložbah.
  3. Potrdil je poslovni načrt družbe za leto 2016.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe( www. ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 23.11.2015