Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-16/15

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in 56. člena Zakona o prevzemih, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj objavlja naslednje obvestilo:

ALPETOUR Potovalna agencija d.d., obvešča javnost, da je Agenicja za trg vrednostnih papirjev z odločbo št. 40201-10/2015-19 z dne 23.11.2015 ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o., Kolodvorska cesta 11, Koper uspešna.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo tudi na uradni spletni strani družbe www.alpetour.si najmanj pet let od datuma objave.

Odločba ATVP, ki jo je družba prejela 24.11.2015  je v pripetem dokumentu.

 

Uprava družbe
Datum: 24.11.2015
Pripeti dokumenti:  Odločba ATVP