Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-17/15

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d. - popravek

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in 56. člena Zakona o prevzemih, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj objavlja naslednje obvestilo:

ALPETOUR Potovalna agencija d.d., obvešča javnost, da je od  Agenicje za trg vrednostnih papirjev prejela Odločbo  št. 40201-10/2015-20 z dne 24.11.2015 s katero se besedilo drugega stavka drugega odstavka obrazložitve v Odločbi št. 40201-10/2015-19, objavljeni na SEO-net dne 24.11.2015 (štev.  I-TA-19/15), ki se nanaša na prag uspešnosti ponudbe popravi, tako kot je objavljeno v pripeti odločbi. 

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo tudi na uradni spletni strani družbe www.alpetour.si najmanj pet let od datuma objave.

Odločba ATVP, ki jo je družba prejela 25.11.2015  je v pripetem dokumentu.

 

 

Uprava družbe
Datum: 25.11.2015
Pripeti dokumenti:  Odločba ATVP - popravek