Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-884/15

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o korespondenčni seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe   je  dne 26.11.2015 opravil korespondenčno sejo in sprejel naslednje  sklepe:
 

1. Člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev: Žarko Ždralič, Peter Jančič in Izidor Jerman podajo odstopne izjave z mesta članov nadzornega sveta. Članstvo v nadzornem svetu jim preneha z dnem imenovanja nadomestnih članov nadzornega sveta na skupščini družbe.

2. Nadzorni svet predlaga skupščini družbe imenovanje naslednjih nadomestnih članov nadzornega sveta: Radim Novak, Bo Erik Stig Karlsson, Mojca Hočevar.

3. Nadzori svet sprejme predlog za 20. skupščino družbe, ki bo v začetku januarja 2016.


To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 26.11.2015 dalje do zakonsko predpisanega roka pet let.

 
Uprava družbe
Datum: 26.11.2015