Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-74/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 20. 11. 2015 do vključno 26. 11. 2015 na Ljubljanski borzi odkupila 4.443 lastnih delnic v skupni vrednosti 283.908 EUR. Posredniki pri nakupih so bili Perspektiva d. d., Ilirika borzno posredniška hiša d. d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 290.373, kar je predstavljalo 0,885 % vseh izdanih delnic. 

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 294.816, kar predstavlja 0,899 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 27. 11. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 27.11.2015