Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-894/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Uspešna izdaja komercialnih zapisov družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z oznako MEL09 v nominalni vrednosti 20 milijonov EUR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d. (v nadaljevanju: družba ali izdajatelj), obvešča javnost, da je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek prodaje komercialnih zapisov v nominalni vrednosti 20 milijonov EUR. Zanimanje vlagateljev pa je sicer kar za 55 odstotkov preseglo končno oziroma tudi ciljno vrednost izdaje, tj. 20 milijonov EUR.  Gre za komercialne zapise, ki dospejo v 360 dneh od dneva začetka obrestovanja, t.j. dne 21.11.2016, z 1,90-odstotno letno obrestno mero.

Namen izdaje komercialnih zapisov je uravnavanje ročnosti sredstev in obveznosti do virov sredstev izdajatelja ter razpršitev baze dolžniških virov financiranja.

Komercialni zapisi so bili danes, dne 27.11.2015, izdani v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, z oznako MEL09 in ISIN kodo SI0032501387. Izdajatelj bo izvedel vse potrebne aktivnosti, da bodo komercialni zapisi, z oznako MEL09 uvrščeni na organiziran trg Ljubljanske borze.

Svetovanje in aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje komercialnih zapisov je na podlagi pooblastila izdajatelja izvajala družba ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana.

 

Obvestilo bo od 27.11.2015 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 27.11.2015