Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-899/15

LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje člana uprave – delavskega direktorja

Nadzorni svet Luke Koper, d.d. je na svoji seji dne 30.11.2015 za člana uprave – delavskega direktorja družbe Luka Koper, d.d.  za obdobje petih let imenoval Stojana Čeparja. Mandat prične teči z dnem 30.11.2015. Z dnevom imenovanja je Stojanu Čeparju prenehal mandat v nadzornem svetu družbe Luka Koper, d. d.

Informacija bo od 30.11.2015 dalje dostopna na spletni strani www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 30.11.2015