Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-908/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. na organizirani trg

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Poslovni sistem Mercator, d.d., je 27.11.2015 izdal 12 mesečne komercialne zapise v skupni vrednosti 20 milijonov EUR po 1,90 % obrestni meri. Komercialni zapisi so bili izdani v centralnem registru KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi z oznako MEL09 in so prosto prenosljivi.

Poslovni sistem Mercator, d.d., je na Ljubljansko borzo posredoval zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze in na podlagi odločitve Ljubljanske borze se bo trgovanje pričelo predvidoma 8.12.2015.

Komercialni zapisi so bili izdani za uravnavanje ročnosti sredstev in obveznosti do virov sredstev izdajatelja.

Poslovni sistem Mercator, d.d., ima za strokovno svetovanje v zvezi z izdajo novih komercialnih zapisov družbe v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD in uvrstitvijo novih komercialnih zapisov družbe na organizirani trg Ljubljanske borze sklenjeno pogodbo z družbo ALTA Invest d.d.

 

K tej javni objavi je priložen Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov MEL09 v trgovanje na organiziranem trgu.

 

Obvestilo bo od 4.12.2015 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 04.12.2015
Pripeti dokumenti:  Predstavitveni dokument MEL09