Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-957/15

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil projekt izgradnje večnamenske hale in priveznih mest na pomolu II

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednjo informacijo:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na seji dne 18.12.2015 obravnaval elaborat upravičenosti naložbe Izgradnja večnamenskega skladišča in dveh priveznih mest na pomolu II  ter podal soglasje k začetku postopkov za realizacijo projektov. Ti predvidevajo izgradnjo večnamenskega skladišča za potrebe terminalov za generalne in za sipke tovore v izmeri 16.000 m2 ter nabavo skladiščne in prekladalne opreme. Projekt predvideva tudi nadgradnjo obstoječega priveza pri silosu in izgradnjo novega priveza na južni strani pomola II, ki bosta služila privezom ladij za potrebe več terminalov (sipki, generalni, les, avtomobili in tekoči tovori). Vrednost celotnega projekta, ki bo izveden postopno do leta 2022 znaša 42 milijonov evrov in je predviden v strateških načrtih družbe.

Informacija bo od 21.12.2015 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si.

 

 

 

 

Uprava družbe
Datum: 21.12.2015