Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-7/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 8. 1. 2016 do vključno 14. 1. 2016 na Ljubljanski borzi odkupila 10.597 lastnih delnic v skupni vrednosti 651.866 EUR. Posredniki pri nakupih so bili Perspektiva d. d., Ilirika borzno posredniška hiša d. d. in NLB d.d. 

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 329.371, kar je predstavljalo 1,004 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 339.968, kar predstavlja 1,037 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 15. 1. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 15.01.2016