Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-113/16

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je sestal na svoji konstitutivni seji dne 24.2.2016 in sprejel pomembnejša sklepa:

1. Za predsednika nadzornega sveta se izvoli Bo Erik Stig Karlsson, za namestnico predsednika  se izvoli  Mojca Hočevar.


2. Imenuje se revizijska komisija v sestavi Mojca Hočevar kot predstavnica nadzornega sveta in Marija Šori, strokovnjakinja s področja računovodstva.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 25.2.2016 dalje do zakonsko predpisanega roka pet let.

 

Uprava družbe
Datum: 25.02.2016