Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-114/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Spor glede zdravila esomeprazol na Danskem

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča zainteresirano javnost, da je njena hčerinska družba Krka Sverige AB (v nadaljevanju Krka Sverige) prejela sodbo Trgovskega sodišča v Kopenhagnu na Danskem v tožbi, ki sta jo zoper Krko Sverige vložili družbi AstraZeneca, Švedska in AstraZeneca, Danska (v nadaljevanju AstraZeneca) zaradi domnevne kršitve patenta EP 1 020 461 na Danskem.   

Patent EP 1 020 461 ščiti učinkovino esomeprazol z visoko optično čistostjo, zaradi česar naj bi zdravilo, ki vsebuje to učinkovino, imelo boljše farmakološke učinke. Učinkovina esomeprazol kot taka patentno ni zaščitena.

Zdravilo, ki ga trži Krka Sverige na Danskem, ne vsebuje učinkovine esomeprazol z visoko optično čistostjo. Ne glede na to dejstvo, je Trgovsko sodišče v Kopenhagnu odločilo, da naj bi Krka Sverige s prodajo svojega izdelka na Danskem kršila patent AstraZenece zato, ker naj bi se med postopkom proizvodnje učinkovine esomeprazol, ki jo proizvaja Krka, v reakcijski zmesi v nekem trenutku pojavili kristali esomeprazola visoke optične čistosti.  

Trgovsko sodišče v Kopenhagnu je zato mnenja, da je Krka Sverige s tako kršitvijo AstraZeneci na Danskem povzročila škodo v višini 50 milijonov DKK (6,7milijona EUR).

Prvostopenjska odločba Trgovskega sodišča v Kopenhagnu ni pravnomočna, zato Krka Sverige odškodnine do pravnomočnosti odločbe ne bo plačala. Krka Sverige bo zoper odločbo vložila pritožbo, ker meni, da je sodišče odločilo v nasprotju z interpretacijo patenta, ki ga je podal Evropski patentni urad ter v nasprotju z uveljavljano sodno prakso v Evropski uniji pri odločanju o tovrstnih patentih (poznanih kot »Swiss type claims«). 

Krka je obvestili o sporu glede esomeprazola na Danskem objavila 15. 12. 2010 in 11. 4. 2013.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 25. 2. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 25.02.2016