Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-131/16

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako APAG iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe obvešča, da je Okrožno sodišče v Kranju dne 29.2.2016, s sklepom opr. št. Srg 2016/7527 v sodni register vpisalo sklep  skupščine z dne 6.1.2016, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe ALPETOUR Potovalna agencija, d.d. z oznako APAG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

Vpis sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register je družba ALPETOUR Potovalna agencija, d.d. prejela dne 29.2.2016.

Navedeni sklep Okrožnega sodišča v Kranju je priloga k temu obvestilu.

To obvestilo bo od dne 1.3.2016 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si  vse do poteka zakonsko predpisanega roka pet let.

Uprava družbe
Datum: 01.03.2016
Pripeti dokumenti:  Sklep sodišča