Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-139/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 2015

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze skupine Krka in nerevidirane računovodske izkaze družbe Krka za leto 2015 s pomembnejšimi pojasnili. Računovodski izkazi in izjava za javnost so v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 3. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.03.2016