Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-26/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 117. ter 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja:

Član uprave družbe Krka, d. d., Novo mesto, Aleš Rotar, nas je obvestil, da je dne 29. 3. 2016 na podlagi Sklepa o dedovanju pridobil 765 delnic z oznako KRKG.  

Pred pridobitvijo delnic je bil Aleš Rotar lastnik 13.023 delnic z oznako KRKG, kar je predstavljalo 0,040 % kapitala oz. glasovalnih pravic družbe.

Po pridobitvi delnic je Aleš Rotar lastnik 13.788 delnic z oznako KRKG, kar predstavlja 0,042 % kapitala oz. glasovalnih pravic družbe.Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 3. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.03.2016